DMK Tax & Finance d.o.o. Beograd Srbija

+381 11 408 5131 - office@dmk.rs

DMK Tax & Finance Srbija, Poresko savetovanje, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Finansije, Pravne Usluge, Virtuelna Kancelarija Beograd DMK Tax & Finance Srbija, Poresko savetovanje, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Finansije, Pravne Usluge, Virtuelna Kancelarija Beograd

Finansijski konsalting

Procena vrednosti kapitala

Naša kompanija pruža uslugu procene vrednosti kapitala privrednih društava, primenom jednog ili više priznatih metoda procene (prinosni, troškovni ili tržišni). 

Procena vrednosti nematerijalne imovine

Nudimo procenu vrednosti nematerijalne imovine za potrebe testiranja obezvređenja, u skladu sa zahtevima MRS 36 i MRS 38 kao i procenu vrednosti patenata, robnih marki ili brendova.

Izrada budžeta i biznis planova

Ukoliko imate potrebu da vašu strategiju definišete kroz detaljne finansijske projekcije, za narednu godinu ili za duži vremenski period, mi vam možemo pomoći.

Logo footer

Beograd - Srbija

Phone: +381 11 408 5131, Cell: +381 62 8446 906  E: office@dmk.rs

Legal disclaimer | Kontakt

poreski.savetnik.rs

Tax Advisory Serbia