DMK Tax & Finance d.o.o. Beograd Srbija

+381 11 408 5131 - office@dmk.rs

DMK Tax & Finance Srbija, Poresko savetovanje, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Finansije, Pravne Usluge, Virtuelna Kancelarija Beograd DMK Tax & Finance Srbija, Poresko savetovanje, Računovodstvo, Knjigovodstvo, Finansije, Pravne Usluge, Virtuelna Kancelarija Beograd

Vesti

Od 17. oktobra 2018. godine moguća e-registracija jednočlanog DOO u Srbiji

Od 17. oktobra 2018. godine moguća e-registracija jednočlanog DOO u Srbiji

Beograd, 18.10.2018.

Posle uvođenja registracije preduzetnika putem interneta 1. januara 2018. godine, Agencija za privredne registre (APR) Republike Srbije je od 17. oktobra 2018, godine uvela mogućnost e-registracije jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO).

Detaljnije...

Elektronska prijavljivanje izdvojenih poslovnih jedinica i skladišta Poreskoj upravi Republike Srbije – obrazac PEP-IPJ

Elektronska prijavljivanje izdvojenih poslovnih jedinica i skladišta Poreskoj upravi Republike Srbije – obrazac PEP-IPJ

Beograd, 28.08.2018.

Počev od 27. avgusta 2018. godine, na portalu ePorezi Poreske uprave je omogućeno prijavljivanje izdvojenih poslovnih jedinica i skladišta putem prijave na obrascu PEP-IPJ, koja se podnosi isključivo u elektronskom obliku.

Detaljnije...

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom donosi smanjenje administrativnih i finansijskih obaveza za poslodavce

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom donosi smanjenje administrativnih i finansijskih obaveza za poslodavce

Beograd, 20.08.2018.

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom stupio je na snagu 1. jula 2018. godine i doneo brojne novine u oblasti koju uređuje, u smislu smanjena administrativnih procedura za poslodavce.

Detaljnije...

Izmene i dopune tri poreska zakona i Zakona o deviznom poslovanju u Srbiji – april 2018

Izmene i dopune tri poreska zakona i Zakona o deviznom poslovanju u Srbiji – april 2018

Beograd, 03.05.2018.

Na sednici Skupštine Srbije održanoj 19. aprila 2018. godine usvojene su izmene i dopune tri poreska zakona i Zakona o deviznom poslovanju.

Detaljnije...

Izmene seta poreskih zakona u Srbiji od 2018 - PDV, porez na dobit, porez na dohodak, doprinosi i republičke administrativne takse

Izmene seta poreskih zakona u Srbiji od 2018 - PDV, porez na dobit, porez na dohodak, doprinosi i republičke administrativne takse

Beograd, 08.01.2018.

Narodna Skupština Republike Srbije na sednici održanoj 14. decembra 2017. godine usvojila je izmene i dopune seta poreskih zakona.

Detaljnije...

Elektronska faktura u Srbiji validna bez elektronskog potpisa – dovoljna identifikaciona oznaka

Elektronska faktura u Srbiji validna bez elektronskog potpisa – dovoljna identifikaciona oznaka

Beograd, 19.12.2017.

Ministar finansija i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije doneli su 12.12.2017. godine Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem faktura u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa broj 401-00-4169/2017-16.  

Detaljnije...

Tri nova PDV pravilnika u Srbiji o mestu prometa usluga od 01.04.2017

Tri nova PDV pravilnika u Srbiji o mestu prometa usluga od 01.04.2017

Beograd, 12.04.2017.

Ministar Finansija Republike Srbije doneo je tri nova pravilnika koja bliže uređuju mesto prometa usluga u smislu Zakona o PDV, u vezi sa nepokretnostima, o prodaji jela i pića za konzumaciju na licu mesta i usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava. Pravilnici su u skladu sa izmenama Zakona o PDV kojim se vrši usklađuje sa PDV propisima EU.

Detaljnije...

Limit za godišnji porez na dohodak građana za 2016. godinu u Srbiji iznosi 2.285.064 dinara

Limit za godišnji porez na dohodak građana za 2016. godinu u Srbiji iznosi 2.285.064 dinara

Beograd, 17.02.2017.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2016. godinu je 15.05.2017. godine.

Detaljnije...

Od 01.01.2017. primenjuju se četiri ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Srbija zaključila sa Republikom Korejom, Jermenijom, Kazahstanom i Luksemburgom

Od 01.01.2017. primenjuju se četiri ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Srbija zaključila sa Republikom Korejom, Jermenijom, Kazahstanom i Luksemburgom

Beograd, 12.01.2017.

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu koje je Srbija zaključila sa Republikom Korejom, Jermenijom, Kazahstanom i Luksemburgom stupili su na snagu u 2016. godini i primenjuju se od 01.01.2017. 

Detaljnije...

Usvojene izmene tri poreska zakona u Srbiji - PDV, akciza, poreski postupak

Usvojene izmene tri poreska zakona u Srbiji - PDV, akciza, poreski postupak

Beograd, 02.01.2017.

Narodna skupština Republike Srbije na sednici od 28. decembra 2016. godine usvojila je izmene i dopune tri poreska zakona: Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o akcizama i Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Detaljnije...

Srbija poboljšala položaj na Doing Business listi Svetske Banke za 7 pozicija

Srbija poboljšala položaj na Doing Business listi Svetske Banke za 7 pozicija

Beograd, 28.11.2016.

Srbija je na Doing Business listi Svetske Banke za 2017. godinu napredovala za 7 pozicija, sa 54. na 47. mesto. Najveći pomak je napravljen u oblasti građevinskih dozvola, za čak 117 pozicija.

Detaljnije...

Jednošalterski sistem registracije u potpunosti zaživeo u praksi u Srbiji – registracija osnivanja za najviše 24 sata

Jednošalterski sistem registracije u potpunosti zaživeo u praksi u Srbiji – registracija osnivanja za najviše 24 sata

Beograd, 18.08.2016.

Agencija za privredne registre (APR) izdala je 15. avgusta 2016. godine saopštenje za javnost u kome navodi da je zahvaljujući unapređenju jednošalterskog sistema registracije, vreme registracije osnivanja i izdavanja proeskoj identifikacionog broja PIB-a skraćeno na maksimalnih 24h.

Detaljnije...

Podsticajna sredstva investitorima koji proizvode audiovizuelno delo u Srbiji

Podsticajna sredstva investitorima koji proizvode audiovizuelno delo u Srbiji

Beograd, 02.05.2016.

Raspisan javni poziv za podsticaje filmskoj industrij.

Detaljnije...

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2015. godinu u Srbiji je 16. maj 2016. godine

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2015. godinu u Srbiji je 16. maj 2016. godine

Beograd, 11.04.2016.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u 2015. godini ostvarila dohodak veći od 2.201.220 RSD.

Detaljnije...

Porez do odbitku od 20% na prihode od usluga od 01. marta 2016.

Porez do odbitku od 20% na prihode od usluga od 01. marta 2016.

Beograd, 20.03.2016.

Porez po odbitku po stopi od 20% obračunava i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Detaljnije...

Značajno smanjen neoporezivi deo dnevnice za službena putovanja u inostranstvo

Značajno smanjen neoporezivi deo dnevnice za službena putovanja u inostranstvo

Beograd, 08.10.2015.

Od 14. oktobra 2015. godine, neoporezivi deo dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo je utvrđen u jedinstvenom iznos od 15 EUR za svaku stranu državu.

Detaljnije...

Objavljeno 10 pravilnika o primeni Zakona o PDV u Srbiji

Objavljeno 10 pravilnika o primeni Zakona o PDV u Srbiji

Beograd, 03.11.2015.

Ministar finansija Republike Srbije usvojio je 10 pravilnika o primeni Zakona o PDV, koji su objavljeni u “Sl. glasniku RS” br. 86/2015 od 14.10.2015. godine.

Detaljnije...

Registracija stranih lica za PDV u Srbiji

Registracija stranih lica za PDV u Srbiji

Beograd, 20.10.2015.

Ministarstvo finansira Republike Srbije usvojilo je Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost koji se primenjuje od 06.10.2015. godine.

Detaljnije...

Izmene Zakona o akcizama u Srbiji – Uvedena akciza na električnu energiju

Izmene Zakona o akcizama u Srbiji – Uvedena akciza na električnu energiju

Beograd, 30.07.2015.

Od 3. jula 2015. godine u Srbiji je stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama čija je najbitnija novina da se proširuje predmet oporezivanja akcizom i na električnu energiju.

Detaljnije...

Od 1. aprila 2015. poreska prijava za porez na dobit i godišnji porez na dohodak građana isključivo u elektronskoj formi

Od 1. aprila 2015. poreska prijava za porez na dobit i godišnji porez na dohodak građana isključivo u elektronskoj formi

Beograd, 09.04.2015.

Poreska prijava za porez na dobit i godišnji porez na dohodak građana od 01.04.2015 godine podnosi se isključivo u elektronskoj formi preko e-portala Poreske uprave Republike Srbije.

Detaljnije...

Donet Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom van dohvata ruke za 2014. godinu

Donet Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom van dohvata ruke za 2014. godinu

Beograd, 07.03.2015.

Ministar finansija je doneo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2014. godinu, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 23/2015, od 2. marta 2015. godine.

Detaljnije...

Od 1. marta 2015. u Srbiji izdavanje građevinske dozvole za 28 dana

Od 1. marta 2015. u Srbiji izdavanje građevinske dozvole za 28 dana

Beograd, 02.03.2015.

Usvojeno svih 28 podzakonskih akata shodno Zakonu o planiranju i izgradnji koji će omogućiti da se građevinska dozvola u Srbiji od 1. marta 2015. godine izdaje u roku do 28 dana, umesto 240 dana koliko je do sada bilo prosečno.

Detaljnije...

Najavljeno donošenje Zakona o porezu po tonaži brodova

Najavljeno donošenje Zakona o porezu po tonaži brodova

Beograd, 22.09.2014.

Nacrtom Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine predviđeno je da se u prvom kvartalu 2015. godine usvoji Zakon o porezu po tonaži brodova.

 

Detaljnije...

Reforma radnog zakonodavstva u Srbiji: Usvojene izmene Zakona o radu

Reforma radnog zakonodavstva u Srbiji: Usvojene izmene Zakona o radu

Beograd, 21.08.2014.

Narodna Skupština Republike Srbije na zaredanjuz od 18 juna 2014. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji znatno reformiše oblast radnog prava, usklađuje ga sa pravom EU i omogućava veće zapošljavanje i investicije uz fleksibilnije institute radnog prava.

 

Detaljnije...

Predložene izmene zakona u Srbiji: Povraćaj plaćenog poreza i doprinosa za novozaposlene od 65% do 75%

Predložene izmene zakona u Srbiji: Povraćaj plaćenog poreza i doprinosa za novozaposlene od 65% do 75%

Beograd, 15.05.2014.

Predloženo je da poslodavac u Srbiji koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa na zaradu za novozaposleno lice u iznosu od 65% do 75%, u periodu od 01.06.2014. do 30.06.2016. godine.

Detaljnije...

Usvojene izmene poreskih zakona u Srbiji

Usvojene izmene poreskih zakona u Srbiji

Beograd, 10.01.2014.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene šest poreskih zakona: porez na dobit, PDV, doprinosi, porez na dohodak, poreski postupak i poreska administracija, budžetski sistem.

Detaljnije...

Države sa kojima Srbija ima uspostavljene uslove uzajamnosti kod refakcije PDV-a

Države sa kojima Srbija ima uspostavljene uslove uzajamnosti kod refakcije PDV-a

Beograd, 13.08.2013.

Spisak država: Holandij, Slovačka, Hrvatska, Danska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Belgija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Nemačka.

Detaljnije...

Usvojene izmene šest poreskih zakona

Usvojene izmene šest poreskih zakona

Beograd, 01.06.2013.

Izmene i dopune 6 poreskih zakona stupile su na snagu 30. maja 2013. Izmenjeni su zakoni koji regulišu oblast poreza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na dobit, poreskog postupka, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i akcize.

Detaljnije...

Službena mišljenja ministara za poslove finansija postaju pravno obavezujuća

Službena mišljenja ministara za poslove finansija postaju pravno obavezujuća

Beograd, 02.05.2013.

Predlogom izmena zakona o poreskom postupku propisuje se obaveznost primene mišljenja, objašnjenja, instrukcija i uputstava koje daje ministar nadležan za poslove finansija u postupanju Poreske uprave u poreskom postupku.

Detaljnije...

Bespovratna sredstva inovativnim brzorastućim privrednim subjektima

Bespovratna sredstva inovativnim brzorastućim privrednim subjektima

Beograd, 08.04.2013.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim brzorastućim privrednim subjektima otvoren do 7. maja 2013. godine.

Detaljnije...

Najavljena podrška IT sektoru u Srbiji

Najavljena podrška IT sektoru u Srbiji

Beograd, 12.02.2013.

Na sajtu Ministarstva finansija i privrede Srbije objavljen je radni dokument o podsticajima i podršci industriji softvera i IT usluga u Srbiji u četiri osnovna segmenta: startap; autsorsing; razvoj i izvoz originalnih softverskih proizvoda; razvojni centri velikih multinacionalnih kompanija.

Detaljnije...

Mogućnost refakcije PDV-a stranom obvezniku

Mogućnost refakcije PDV-a stranom obvezniku

Beograd, 31.01.2013.

Poslednjim izmenama Zakona o PDV-u značajno je proširena mogućnost za refakciju PDV-a stranim obveznicima.

Detaljnije...

Lista 51 jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom - porez po odbitku 25%

Lista 51 jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom - porez po odbitku 25%

Beograd, 26.12.2012.

Ministar finansija i privrede je na osnovu odredbe čl. 3a st. 4 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12) doneo Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (Pravilnik).

Detaljnije...

Pravilnik o refakciji plaćene akcize za naftne derivate za prevoz, grejanje...

Pravilnik o refakciji plaćene akcize za naftne derivate za prevoz, grejanje...

Beograd, 27.11.2012.

Ministar finansija i privrede usvojio Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe (Pravilnik) koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 112/2012 od 27.11.2012. godine.

Detaljnije...

Usvojen set predloga zakona u cilju fiskalne konsolidacije Republike Srbije

Usvojen set predloga zakona u cilju fiskalne konsolidacije Republike Srbije

Beograd, 18.11.2012.

Vlada Republike Srbije je na sednici od 16.11.2012. godine usvojila set predloga zakona u cilju fiskalne konsolidacije Republike Srbije, od kojih su najznačajniji Predlog Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i Predlog Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Detaljnije...

Izmena Pravilnika o akciznim skladištima

Izmena Pravilnika o akciznim skladištima

Beograd, 17.10.2012.

Izmenama pravilnika je propisano da se akcizna dozvola može dobiti i za proizvodni pogon, kao i za prostor koji je prethodno registrovan kao carinsko skladište.

Detaljnije...

Predlog izmena Zakona o porezu na dobit – Za poreske rajeve porez po odbitku do 47%

Predlog izmena Zakona o porezu na dobit – Za poreske rajeve porez po odbitku do 47%

Beograd, 16.10.2012.

Na sajtu Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Detaljnije...

Izmena Zakona o PDV u Srbiji

Izmena Zakona o PDV u Srbiji

Beograd, 10.10.2012.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012), koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na sednici Devetog vanrednog zasedanja u 2012. godini, 25. septembra 2012. godine, primenjuje se od 01.01.2013. godine, dok se deo odredbi primenjuje od 01.10.2012. godine (viša opšta stopa PDV).

Detaljnije...

Bez carina na uvoz 20.000 tona ulja ode semena suncokreta do 06.04.2013. godine

Bez carina na uvoz 20.000 tona ulja ode semena suncokreta do 06.04.2013. godine

Beograd, 06.10.2012.

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina br. 483-6639/2012 (Odluka) kojom je propisano da se od plaćanja carinskih dažbina izuzima uvoz 20.000 tona ulja od semena suncokreta iz tarifne oznake 1512 19 90 00 Carinske tarife.

Detaljnije...

Ukinuto 138 taksi i parafiskalnih nameta

Ukinuto 138 taksi i parafiskalnih nameta

Beograd, 01.10.2012.

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila paket zakonom kojima se ukida 138 taksi i parafisklanih nameta.

Detaljnije...

Predloženo ukidanje naknade za šume – 0,025% od godišnjeg prihoda

Predloženo ukidanje naknade za šume – 0,025% od godišnjeg prihoda

Beograd, 14.09.2012.

Vlada Republike Srbije usvojila predlog Zakona o izmenama Zakona o šumama kojim se predviđa ukidanje naknade za šume (tzv. šumarina), odnosno naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma, koju plaćaju sva pravna lica u Republici Srbiji po stopi od 0,025 % na osnovicu koja čini ukupan godišnji prihod pravnog lica.

Detaljnije...

Ukinute fiskalne kase za paušalce

Ukinute fiskalne kase za paušalce

Beograd, 24.08.2012.

Od 1. septembra 2012. godine ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fisklane kase za preduzetnike koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod i to za 35 grupa delatnosti.

Detaljnije...

Prenos funkcionalne celine u okviru koje se obavlja delatnost ne smatra se PDV prometom

Prenos funkcionalne celine u okviru koje se obavlja delatnost ne smatra se PDV prometom

Beograd, 06.08.2012.

Ministar Finansija je na osnovu ovlašćenja iz čl. 6 st. 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (Izmene Pravilnika).

Detaljnije...

Od 5. avgusta 2012. akciza na naftne derivate veća za 1,5 dinara po litru

Od 5. avgusta 2012. akciza na naftne derivate veća za 1,5 dinara po litru

Beograd, 05.08.2012.

Od 5. avgusta 2012. godine u Srbiji akciza za naftne derivate – benzin i dizel gorivo je povećana za 1,5 dinara po litru.

Detaljnije...

Produžen rok za slanje prijava za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Produžen rok za slanje prijava za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Beograd, 18.07.2012.

Rok za slanje prijava za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije je produžen za 14 dana, sa 20. jula na 03. avgust 2012. godine.

Detaljnije...

Povećana referentna kamatna stopa na 10,25%

Povećana referentna kamatna stopa na 10,25%

Beograd, 17.07.2012.

Od 12.07.2012. godine za neblagovremeno plaćene poreze obračunava se i plaća godišnja kamata po stopi od 20,25%.

Detaljnije...

Najavljeno ukidanje parafiskalnih i lokalnih nameta i izmena obračuna PDV za mala i srednja preduzeća

Najavljeno ukidanje parafiskalnih i lokalnih nameta i izmena obračuna PDV za mala i srednja preduzeća

Beograd, 11.07.2012.

Buduća vladajuća koalicija SNS-SPS-URS dana 10.07.2012. godine potpisala je koalicioni sporazum u cilju formiranja nove Vlade Republike Srbije.

Detaljnije...

Izmenjen Pravilnik o obračunu i plaćanju akciza

Izmenjen Pravilnik o obračunu i plaćanju akciza

Beograd, 06.07.2012.

Ministar finansija je dana 21.06.2012. godine doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize (Pravilnik), koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 63/2012 od 29.06.2012. godine.

Detaljnije...

Obaveze banaka u vezi isplata zarada od 1. jula 2012.

Obaveze banaka u vezi isplata zarada od 1. jula 2012.

Beograd, 20.06.2012.

Počev od 1. jula 2012. godine, banke preko kojih se vrši realizacija naloga za isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorenu naknadu za privremene i povremene poslove, do isteka dana u kome su realizovale naloge za te isplate, dostavljaju Poreskoj upravi, u elektronskoj formi, informacije o izvršenom platnom prometu za iste (u obliku elektronskih evidencija).

Detaljnije...

Upis prava na nepokretnostima bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno porezu na nasleđe i poklon

Upis prava na nepokretnostima bez dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno porezu na nasleđe i poklon

Beograd, 14.06.2012.

Shodno Odluci Ustavnog suda o neustavnosti čl. 38a Zakona o porezima na imovinu, od 8. juna 2012. godine upis prava na nepokretnosti se vrši bez podnošenja dokaza o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosu porezu na nasleđe i poklon.

Detaljnije...

Republičke administrativne takse uvećane u proseku za 3,4%

Republičke administrativne takse uvećane u proseku za 3,4%

Beograd, 05.06.2012.

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 29. maja 2011 usvojila je Usklađene dinarske iznose iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji su objavljeni u “Sl. glasniku RS” br. 55/2012 od 01.06.2012.

Detaljnije...

Fiskalni savet predlaže poresku reformu - PDV 22%?

Fiskalni savet predlaže poresku reformu - PDV 22%?

Beograd, 01.06.2012.

Fiskalni savet, nezavisna stručna institucija koju je formirala država Srbija, u svom Predlogu mera fiskalne konsolidacije 2012-2016. godine, predlažio je poresku reformu u cilju smanjenja budžetskog deficita.

Detaljnije...

Uvedena akciza na ulje za loženje

Uvedena akciza na ulje za loženje

Beograd, 25.05.2012.

Od 25. maja 2012. godine uvedena je akciza od 57,07 din/kg na na ulja za loženje ekstra lako (EL) i ulja za loženje ekstra lako evro.

Detaljnije...

Uredba o uplati doprinosa za sveštenike i verske službenike

Uredba o uplati doprinosa za sveštenike i verske službenike

Beograd, 03.05.2012.

Vlada Republike Srbije na Sednici održanoj 03.05.2012. godine usvojila je Uredbu o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike.

Detaljnije...

Smanjena akciza na naftne derivate za 1,5 din po litru

Smanjena akciza na naftne derivate za 1,5 din po litru

Beograd, 30.04.2012.

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akcize na derivate nafte iz čl. 9 st. 1 t. 1 i 3 Zakona o akcizama („Sl.glasnik RS“ br. 22/2001,...,6/2012) zbog povećanja cena sirove nafte na svetskom tržištu.

Detaljnije...

Predlog Zakona o otpisu poreza i doprinosa

Predlog Zakona o otpisu poreza i doprinosa

Beograd, 05.04.2012.

Vlada Republike Srbije predložila je Zakon kojim se uređuje otpis obračunate a neplaćene kamate na određene poreze i doprinose koje su dospele za plaćanje do 31. decembra 2011. godine.

Detaljnije...

Mogućnost podnošenja PDV prijava elektronskim putem

Mogućnost podnošenja PDV prijava elektronskim putem

Beograd, 30.03.2012.

Poreska uprava Republike Srbije je 30.03.2012. godine na svom sajtu objavila Saopštenje kojim obaveštava javnost da je od 01.04.2012. godine, svim PDV poreskim obveznicima, omogućeno elektronsko podnošenje PDV prijava preko Internet portala Poreske uprave Republike Srbije.

Detaljnije...

Predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana

Predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana

Beograd, 30.03.2012.

Predlogom Zakona se predviđa povećanje neoporezivog dela zarade sa 7.822 RSD na 10.000 RSD.

Detaljnije...

Nacrt Zakona o računovodstvu

Nacrt Zakona o računovodstvu

Beograd, 22.11.2011.

Na sajtu Ministarstva finansija je objavljen Nacrt Zakona o računovodstvu (Nacrt).  Najznačajnija novina u Nacrtu iz ugla poreza je uvođenje nadzora računovodstvenih poslova pravnih lica i preduzetnika (Nadzor) koje će obavljati Poreska uprava.

Detaljnije...

Logo footer

Beograd - Srbija

Phone: +381 11 408 5131, Cell: +381 62 8446 906  E: office@dmk.rs

Legal disclaimer | Kontakt

poreski.savetnik.rs

Tax Advisory Serbia