DMK Tax & Finance je učestvovao na poreskoj konferenciji Međunarodne Fiskalne Asocijacije Centralne i Istočne Evrope

Beograd, 01.10.2018.
Srpsko fiskalno društvo (srpski ogranak IFA – Međunarodne fiskalne asocijacije) je imao privilegiju da organizuje ovogodišnju poreske konferenciju Centralna i Istočne Evrope (International Fiscal Association Central and Eastern Europe Tax Conference).

Poreska konferencija je obuhvatila predavanje na temu ”Zloupotreba međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, naročito u svetlu novousvojenih odredbi MLI, kao i 4 panela:

  1. Prava poreskih obveznika u CIE
  2. Digitalizacija procesa PDV-a
  3. Transferna cena u CIE
  4. Bihejvioralne javne finansije (poreski moral)

Drago nam je što smo učestvovali na ovoj Konferenciji i želimo se zahvaliti Srpskom fiskalnom društvu i Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odličnoj organizaciji.

”International