Obaveze banaka u vezi isplata zarada od 1. jula 2012.

Beograd, 20.06.2012.
Počev od 1. jula 2012. godine, banke preko kojih se vrši realizacija naloga za isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorenu naknadu za privremene i povremene poslove, do isteka dana u kome su realizovale naloge za te isplate, dostavljaju Poreskoj upravi, u elektronskoj formi, informacije o izvršenom platnom prometu za iste (u obliku elektronskih evidencija).

Na web sajtu Poreske Uprave dana 05.06.2012. godine objavljeno je Objašnjenje Ministarstva finansija br.  011-00-326/2012-04 od 05.06.2012. godine (Objašnjenje), u kome se pojašnjava primena odredbe čl. 30a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koja propisuje obavezu banaka da će dozvoliti isplatu zarada, odnosno naknada zarada, samo uz istovremeno plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Objašnjenjem se faktički smanju obaveze banke po osnovu odredbe čl. 30a, jer će banke biti u obavezi samo da Poreskoj upravi dostave određene podatke, dok banke neće biti u mogućnosti da ne dozvole isplatu zarada ukoliko istovremeno nisu plaćeni porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Počev od 1. jula 2012. godine, banke preko kojih se vrši realizacija naloga za isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorenu naknadu za privremene i povremene poslove, do isteka dana u kome su realizovale naloge za te isplate, dostavljaju Poreskoj upravi, u elektronskoj formi, informacije o izvršenom platnom prometu za iste (u obliku elektronskih evidencija). Elektronska evidencija sadrži sledeće podatke:

  • naznaka banke koja je realizovala naloge,
  • datum plaćanja,
  • isplatilac,
  • iznos zarada, odnosno naknada zarada, uključujući i ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, koje su u toku tog dana realizovane po nalogu svakog isplatioca,
  • iznos poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji su plaćeni,
  • uplatni računi javnih prihoda na koje su te uplate izvršene i
  • drugi podaci neposredno povezanim sa izvršenim nalozima za isplatu zarada.

Po prijemu informacija od banke, Poreska uprava preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti u okviru kancelarijske, odnosno terenske kontrole i, kada su za to ispunjeni zakonom propisani uslovi, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog postupka protiv isplatioca tih prihoda, kao i pokretanje postupaka za redovnu, odnosno prinudnu naplatu pripadajućih javnih prihoda.