Svetska banka - Doing Business 2017 Plaćanje poreza

Beograd, 01.11.2016.
Drugu godinu za redom, DMK Tax & Finance je bio učesnik na projektu Doing Business koji sprovodi Svetska banka za 2017. godinu. Koristeći našu stručnost u poreskom savetovanju, podržali smo Svetsku banku u proceni pokazatelja plaćanja poreza.  

Na sledećem linku možete preuzeti kompetan izveštaj za 2017. godinu: Doing Business 2017.

Projekat Svetske banke Doing Business je godišnja publikacija Svetske banke, jedna od četiri vodeće publikacije Grupe Svetske banke koja poredi pravila poslovanja u 189 ekonomija širom sveta. Indikator Plaćanja poreza, koji meri poreze i obavezne doprinose koje standardizovana kompanija iz studije slučaja plaća u svojoj drugoj godini poslovanja, jedan je od 11 indikatora koji su objavljeni u izveštaju Doing Business:

 • Pokretanje biznisa
 • Izdavanje građevinskih dozvola
 • Priključenje na struju
 • Registracija imovine
 • Dobijanje kredita
 • Zaštita prava manjinskih akcionara
 • Plaćanje poreza
 • Prekogranična trgovina
 • Izvršenje ugovora
 • Stečajni postupci
 • Regulisanje tržišta rada.

Izveštaj Doing Business 2017 obuhvatio je promene u 2015/2016. DB2017 rang Srbije bio je 47 od 189 zemalja, što predstavlja rast od 7 pozicija.

Napredak je napravljen i u oblasti Plaćanja poreza, gde je Srbija napredovala sa 98 na 78 poziciju.

Srbija je prepoznata među 10 zemalja koje pokazuju najznačajnije poboljšanje u performansama na pokazateljima Doing Business u 2015/16, zajedno sledećim državama: Brunej, Kazahstan, Kenija, Belorusija, Indonezija, Gruzija, Pakistan, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein.

Rezime reformi poslovanja za Srbiju u 2015/2016 koji je naglasila Svetska banka:

 • Koristeći napredak u savremenoj tehnologiji, Srbija je omogućila da se zahtevi za izdavanje građevinskih dozvola podnose elektronski.
 • Srbija je uvela efektivne vremenske rokove za registraciju imovinskih prava u katastar nepokretnosti.