Svetska banka - Doing Business 2019 Plaćanje poreza – Konferencija za Srbiju

Beograd, 16.11.2018.
Četvrtu godinu za redom, DMK Tax & Finance je izabran za kontributora na indikatoru Plaćanje poreza u okviru projekta Doing Business koji sprovodi Svetska banka za 2019. godinu. 

Četvrtu godinu za redom, DMK Tax & Finance je izabran za kontributora na indikatoru Plaćanje poreza u okviru projekta Doing Business koji sprovodi Svetska banka za 2019. godinu.

Na sledećem linku možete preuzeti kompletan izveštaj za 2019. godinu: Doing Business 2019.

Ove godine, prezentacija Doing Business 2019 izveštaja za Srbiju održana je 31. oktobra 2018. godine u hotelu Crowne Plaza.

Specijalni gost konferencije je bio bivši premijer i ministar finansija Gruzije, gospodin Nika Gilauri. Gospodin Gilauri je u razgovoru sa gospodinom Tomasom Lubekom, regionalnim menadžerom IFC, predstavio reformske poduhvate Gruzije, koja je rangirana u top 10 zemalja prema lakoći poslovanja Doing Business liste.

U pogledu poreskih reformi, gospodin Gilauri je naglasio da je Gruzija smanjila broj poreza sa 21 na 6, a potom i na 5, i da je smanjila poreske stope svakog od ovih poreza. Takođe je pojednostavila poreske procedure i poresku usaglašenost i odstranila dvostruke interpretacije poreskih propisa. Kao primer dvostruke interpretacije pre poreske reforme naveo je različite carinske stope od 30% posto za cipele i 0% za patike, što je dovelo do drastičnog povećanja uvoza obuće kao patika i korupcije.

”World

Izveštaj Doing Business 2019 obuhvatio je promene u  periodu 2017/2018. DB2019 rang Srbije je 48 od 190 zemalja, što predstavlja pad od 5 pozicija, i pored toga što je u ukupnom broju poena Srbija napredovala sa 73,13 na 73,49. Ovaj broj pokazuje da iako je Srbija ostvarila blagi napredak, druge zemlje su više napredovale.

Indikator Plaćanja poreza za Srbiju pokazao je rast od 3 pozicije, sa 82. na 79. poziciju (povećanje u poenima sa 73,63 na 74,75).

Uporedni podaci za Srbiju u 2018. i 2019. godini:

Oblast

2019 poeni

2018 poeni

2019 pozicija

2018 pozicija

Ukupno

73.49

73.13

48

43

Pokretanje poslovanja

92.59

92.57

40

32

Pribavljanje građevinskih dozvola

84.42

82.38

11

10

Priključivanje na elektromrežu

70.01

69.97

104

96

Registracija nepokretnosti

72.60

72.59

55

57

Pristup kreditima

65.00

65.00

60

55

Zaštita manjinskih investitora

56.67

56.67

83

76

Plaćanje poreza

74.75

73.63

79

82

Prekogranična trgovina

96.64

96.64

23

23

Sprovođenje ugovora

61.41

61.41

65

60

Rešavanje stečaja

60.78

60.49

49

48

Od svog pokretanja 2003. godine, Doing Business projekat je inspirisao više od 3.500 reformi u deset oblasti poslovanja koje ovaj izveštaj meri. Ove godine je ostvaren rekordan broj reformskih aktivnosti širom sveta – 128 ekonomija je pokrenulo 314 reformi u peridu 2017/18. U celom svetu, pokretanje biznisa sada u proseku traje 20 dana i košta 23% prihoda po glavi stanovnika, u poređenju sa 47 dana i 76% prihoda koliko je bilo potrebno 2006. godine. Još je bolji pokazatelj da je danas prosečni minimalni kapital koji preduzetnici moraju uložiti 6% Prihoda po glavi stanovnika, u poređenju sa 145% prihoda po glavi stanovnika 2006. godine. Prosečno vreme pripreme, podnošenja poreskih prijava i plaćanja poreza u svetu je palo sa 324 časova, koliko je iznosilo 2005. godine, na 237 časova 2017. godine.

Indikator plaćanja poreza prati promene u vezi sa različitim porezima i obaveznim doprinosima koje kompanija srednje veličine mora platiti u datoj godini, administrativno opterećenje plaćanja poreza i doprinosa i administrativno opterećenje usaglašenosti sa dva procesa po podnošenju poreskih prijava (povraćaj PDV-a i poreska kontrola).