Financieel advies

Kapitaalbeoordeling

Ons bedrijf kan u voorzien van een  kapitaalbeoordeling, door gebruik te maken van één van de erkende beoordelingsmethoden (effectief rendement, kosten- of markt methode).

Waardering van vaste activa

We bieden diensten aan ter waardering van vaste activa met als doel bijzondere waardevermindering te indentificeren, volgens IAS 36 en IAS 38, evenals diensten ter  waardering van patenten, handelsmerken en merknamen.

Begroting en bedrijfsplannen opstellen

Indien u behoefte heeft aan het bepalen van uw strategie middels het opstellen van een gedetaileerde financieele projectie voor volgend jaar of een langere periode, kunnen wij u daarmee helpen.