Bespovratna sredstva inovativnim brzorastućim privrednim subjektima

Beograd, 08.04.2013.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim brzorastućim privrednim subjektima otvoren do 7. maja 2013. godine.

Opšti cilj Programa koji sprovodi Ministarstvo finansija i privrede jeste podrška jačanju inovativnosti brzorastućih malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

1) razvoj novog proizvoda ili usluge - aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga u tehničkom i tehnološkom smislu;

2) značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge - aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;

3) izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda - aktivnost obuhvata deo razvoja novog proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojećeg koji se odnosi na njene estetske karakteristike;

4) izrada dizajna nove ambalaže proizvoda - aktivnost se odnosi na izradu dizajna novog pakovanja proizvoda/usluge;

5) marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge - aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.;

6) poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje - aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje na nov ili unapređen način;

7) usaglašavanje sa zahtevima industrijski specifičnih domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda u oblasti bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti;

8) nabavka specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća (ERP i dr.)1;

9) specijalizovane obuke (strateško planiranje i upravljanje, finansijski menadžment i sl.);

10) poslovni konsalting (priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća, brendiranje, process improvement points, uvođenje nove organizacione strukture i sl.);

11) izrada projektne dokumentacije za nove objekte - aktivnost obuhvata izradu tehničkih elaborata sa grafičkim prilozima i prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata za nove poslovne objekte, postrojenja, hale i druga proširenja privrednog subjekta koja će biti predmet daljeg ulaganja.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju programa iznose 40 miliona dinara, a pravo na sufinansiranje iznosi do 50 odsto opravdanih troškova aktivnosti. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000 dinara, niti veći od 1,5 miliona dinara.