Poresko savetovanje

Poreski implikacije se javljaju u svakom delu današnjeg poslovanja. Kombinujući našu stručnost iz poreza i finansija, pružamo sveobuhvatne poreske usluge za pravna i fizička lica, fokusirajući se na njihove potrebe i prosperitet. Naš iskusan tim je u stanju da vam pruži kvalitetne usluge koje podrazumevaju dve stvari: eliminisanje ili smanjenje bilo kog potencijalnog poreskog rizika i postizanje maksimalne poreske efikasnosti na kratak i dugi rok.

Poreska usaglašenost

S obzirom na sve veći broj složenih poreskih pitanja i česte izmene poreskih zakona u Srbiji (npr. četiri izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u poslednje 3 godine), mi smo u stanju da Vašem poslovanju pružimo fleksibilna, stabilna i isplativa rešenja kako bi imali usaglašene poreze sa važećom regulativom. Između ostalog, pružamo: poresko računovodstvo, upravljanje poreskim rizicima, PDV procedure, interna kontrola i revizija poreza, PDV povraćaj za strane kompanije, obračunavanje svih vrsta poreza sa poreskim prijavama...


Poresko savetovanje

Pružamo usluge poreskog savetovanja o svim aspektima ulaganja u Srbiju, od početka ulaganja do završetka poslovanje. Pre nego što započnete biznis u Srbiji, možemo Vam pružiti detaljan uvid u poreski sistem Srbije, sa fokusom na Vašu oblast poslovanja.


Poreska inspekcija i upravni sporovi

Sa našim stručnim znanjima u oblastima poreza, možemo efikasno da zastupamo Vaše interese pred poreskim organima u Srbiji. Advokati sa kojima sarađujemo, članovi Advokatske komore Beograda, sa iskustvom u parnici, u mogućnosti su da jasno razumeju procesno-pravna pitanja kao i čisto poreske-tehnička pitanjima, i stavite punu pažnju na prevenciju i blagovremeno rešavanje eventualnih sporova na najefikasniji i najekonomično način, i efikasno Vas po potrebi zastupaju pred sudovima.