Bez carina na uvoz 20.000 tona ulja ode semena suncokreta do 06.04.2013. godine

Beograd, 06.10.2012.
Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina br. 483-6639/2012 (Odluka) kojom je propisano da se od plaćanja carinskih dažbina izuzima uvoz 20.000 tona ulja od semena suncokreta iz tarifne oznake 1512 19 90 00 Carinske tarife.

Odluka je objavljena u “Sl. glasniku RS” br. 96/2012 od 05.10.2012. godine, a stupna na snagu 06.10.2012. godine.