Donet Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom van dohvata ruke za 2014. godinu

Beograd, 07.03.2015.
Ministar finansija je doneo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2014. godinu, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 23/2015, od 2. marta 2015. godine.

Pravilnik propisuje kamatne stope koje se primenjuju na kredite i pozajmice između povezanih lica prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2014. godinu.

Kamatne stope za 2014. godinu su niže nego za 2013. godinu i iznose:

Za banke i davaoce finansijskog lizinga

 • 7,14% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 4,39% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,12% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 5,86% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 4,42% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 13,00% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB.

Za druga privredna društva:

 • 13,82% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 11,12% na dugoročne kredite u RSD;
 • 6,57% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 5,79% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 8,49% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 7,07% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 5,28% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 5,74% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.