Države sa kojima Srbija ima uspostavljene uslove uzajamnosti kod refakcije PDV-a

Beograd, 13.08.2013.
Spisak država: Holandij, Slovačka, Hrvatska, Danska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Belgija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Nemačka.

Na web sajtu Poreske uprave Republike Srbije objavljeno je sledeće obaveštenje u vezi sa primenom propisa o PDV:

Članom 53. Zakona o PDV, propisani su uslovi pod kojima se vrši refakcija PDV stranom obvezniku i kao jedan od uslova naveden je uslov uzajamnosti.

S tim u vezi, Poreska uprava Republike Srbije vrši refakciju PDV stranim poreskim obveznicima na osnovu uspostavljenih uslova uzajamnosti sa sledećim zemljama:

 • Holandija,
 • Slovačka,
 • Hrvatska (delimično – samo za sajmove),
 • Danska,
 • Austrija,
 • Bosna i Hercegovina,
 • Belgija,
 • Crna Gora,
 • Makedonija,
 • Slovenija (delimično – samo za sajmove od 1. februara 2012. godine),
 • Nemačka (od 1. jula 2013. godine).