Finansijska podrška za investitore u Srbiji

Za greenfield i brownfield projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 4.000 do 10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodređeno vreme u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava.

Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (”Sl. glasnik RS”, br. 20/2012, dalje Uredba) uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije i kriterijumi za dodelu sredstava. Sredstva za privlačenje direktnih investicija obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u zavisnosti od raspoloživih sredstava. Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, turizmu i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstva, trgovine i proizvodnje sintetičkih vlakana i uglja, kao ni privrednih subjekata u teškoćama iz člana 7. tač. 1)-3) Uredbe.

 

Iznos sredstava koje dodeljuje Srbija:

  • Za greenfield i brownfield projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 4.000 do 10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodređeno vreme u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava. Obaveza je da investitor otvori najmanje 50 novih radnih mesta, odnosno 10 novih radnih mesta u sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.
  • Za projekte od posebnog značaja - investicije čija vrednost iznosi najmanje 200 miliona evra i kojom se obezbeđuje otvaranje najmanje 1.000 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 17% ukupne vrednosti investicije.
  • Za velike investicione projekte - investicije čija vrednost iznosi najmanje 50 miliona evra i kojom se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 20% ukupne vrednosti investicije.
  • Za srednje investicione projekte - investicije čija vrednost iznosi najmanje 50 miliona evra i kojom se obezbeđuje otvaranje najmanje 150 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 10% ukupne vrednosti investicije.