Fiskalni savet predlaže poresku reformu - PDV 22%?

Beograd, 01.06.2012.
Fiskalni savet, nezavisna stručna institucija koju je formirala država Srbija, u svom Predlogu mera fiskalne konsolidacije 2012-2016. godine, predlažio je poresku reformu u cilju smanjenja budžetskog deficita.

Predlog Fiskalnog saveta je da se poreska reforma sprovede u dve faze.

 

U prvoj, koja bi stupila na snagu odmah po konstituisanju Vlade, predlaže:

  • povećanje obe poreske stope PDV-a – više sa 18% na 22% i niže sa 8% na 10%
  • prebacivanje petine (neegzistencijalnih) proizvoda sa niže poreske stope na višu poresku stopu
  • povećanje akciza, pre svega na duvanske proizvode i alkoholna pića.

 

U drugoj fazi, od 01. januara 2013. godine, predlažu:

  • smanjenje fiskalnog opterećenja rada, smanjenjem doprinosa na teret  poslodavca sa 17,9% na 10% bruto zarade, čime bi se fiskalno opterećenje rada smanjilo sa 64% na 54% za zaposlene sa prosečnom platom, odnosno za 45% za zaposlene s minimalnim zaradama,
  • ukidanje i ograničavanje određenog broja kvazifiskalnih nameta,
  • ukidanje izuzeća i odbitaka u okviru poreza na dobit pravnih lica i unapređenje zakonske regulative i naplate poreza na imovinu.