Izmena Pravilnika o akciznim skladištima

Beograd, 17.10.2012.
Izmenama pravilnika je propisano da se akcizna dozvola može dobiti i za proizvodni pogon, kao i za prostor koji je prethodno registrovan kao carinsko skladište.

Ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu (Izmene pravilnika), koji je objavljen u „Sl. glasnik RS“ br. 99/2012 od 16.10.2012. godine, a koji je stupio na snagu 17.10.2012. godine.

Izmenama Pravilnika se, pre svega, vrši usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“ br. 93/2012) koji je stupio na snagu 01.10.2012. godine kao i sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o akcizama (”Sl. glasnik RS”, br. 101/2011) koji je stupio na snagu 01.01.2012. godine (odlaganje obračuna i plaćanja akcize kod otpremanja akciznih proizvoda u carinsko skladište u skladu sa carinskim propisima).

Najznačajnije novine u Izmenama pravilnika

  • Propisano je da se kao akcizno skladište može registrovati proizvodni pogon.
  • Kao akcizno skladište može registrovati i prostor koji je prethodno registrovan kao carinsko skladište.
  • Propisani su sledeći izuzeci od pravila da se u skladište koje je dobilo akciznu dozvolu ne mogu proizvoditi, odnosno smeštati i proizvodi drugih proizvođača: - Po nalogu državnog organa, privremeno se mogu smestiti akcizni proizvodi u vlasništvu drugog pravnog lica, - U akciznom skladištu se mogu smestiti i akcizni proizvodi koji su u nadležnosti Republičke direkcije za robne rezerve.