Izmene u obračunu zarada u 2021. godini u Srbiji

Beograd, 10.01.2021.
Nekoliko promena u obračunu zarada primenjuje se od 1. januara 2021. u Srbiji. 
 • Stopa poreza na zarade i stope socijalnih doprinosa ostaju nepromenjene. Međutim, svake godine se vrši povećanje neoporezivog iznosa zarade i najviše/najniže osnovice za plaćanje doprinosaa za socijalno osiguranje.
 • Neoporezivi mesečni iznos zarade se povećava sa 16.300 na 18.300 dinara.

Ova promena će uticati tako što će se neto zarade povećati za 200 RSD (1,7 EUR) (prema Zakonu o radu u Srbiji, zarada u ugovoru o radu mora biti označena u bruto iznosu, a ne kao neto iznos)

 • Najviši iznos osnovice za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje povećan je sa sadašnjih 368.590 na 405.750 dinara mesečno.
 • Ovo povećanje uticaće samo na neto zarade veće od oko 2.410,00 EUR, tako što će se  povećati troškovi doprinosa za socijalno osiguranje za 13.582 RSD mesečno (ili 116 EUR), i to:
  • neto zarada će biti umanjena za 63 EUR neto i
  • ukupni troškovi za poslodavca biće povećani za 53 EUR.
 • Ukoliko zaposleni sam obračunava i plaća porez i doprinose (npr. Poslodavac je inostrana kompanija), ovo povećanje će uticati na neto zarade preko 2.410 EUR povećanjem troškova doprinosa za socijalno osiguranje za 116 EUR , odnosno tako što će se mesečna zarada smanjiti za ovaj iznos.
 • Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje povećan je sa sadašnjih 25.801 RSD na 28.402 RSD
 • Podsticaji za kvalifikovane novezaposlene smanjuju se u 2021. godini, tako da umanjenje poreza iznosi 65% umesto 70%, dok se umanjenje za doprinose za PIO smanjuje sa 100% na 95%. Za više detalja pogledajte ovaj članak.