Izmene Zakona o akcizama u Srbiji – Uvedena akciza na električnu energiju

Beograd, 30.07.2015.
Od 3. jula 2015. godine u Srbiji je stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama čija je najbitnija novina da se proširuje predmet oporezivanja akcizom i na električnu energiju.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Zakon), koji je objavljen u ”Sl. glasniku RS”, br. 55/2015 od 25. juna 2015. godine, a stupio je na snagu 03.07.2015. godine, dok se od 01.08.2015. godine primenjuje oporezivanje akcizom električne energija za krajnju potrošnju.

Najvažnije novine koje donosi Zakon su sledeće:

  • Uvodi se akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju koja se plaća po stopi od 7,5%;
  • Uvodi se akciza za na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iznosi 4,00 dinara po mililitru;
  • Uvodi se akciza na nesagorevajući duvan u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta;
  • Propisano je da se cigarete i alkoholna pića iz uvoza koji se prodaju diplomatsko-konzularnim predstavništima ne obeležavaju kontrolnim akciznim markicama.