Jednošalterski sistem registracije u potpunosti zaživeo u praksi u Srbiji – registracija osnivanja za najviše 24 sata

Beograd, 18.08.2016.
Agencija za privredne registre (APR) izdala je 15. avgusta 2016. godine saopštenje za javnost u kome navodi da je zahvaljujući unapređenju jednošalterskog sistema registracije, vreme registracije osnivanja i izdavanja proeskoj identifikacionog broja PIB-a skraćeno na maksimalnih 24h.

APR i poreska uprava su izvršile objedinjavanje svojih procedura, pa je umesto odlaska do Poreske uprave dovoljno popuniti Jedinstvenu registracionu prijavu i predati je na šalteru APR. Tada se može istovremeno podneti prijava za upis u registar APR i jedinstveni registar poreskih obveznika. Istom prilikom osnivač, odnosno preduzetnik, može podneti prijavu za PDV obveznike ili prijavu za paušalno oporezivanje preduzetnika, što je pre uvođenja jednošalterskog sistema rađeno u Poreskoj upravi.

Iako je zakonski rok za donošenje rešenja o registraciji 5 dana od dana prijema registracione prijave, APR je ovaj rok u praksi skratio na samo 24 sata.

Implementacija jednošalterskog sistema registracije počela je 1. marta 2016. godine.