Mogućnost refakcije PDV-a stranom obvezniku

Beograd, 31.01.2013.
Poslednjim izmenama Zakona o PDV-u značajno je proširena mogućnost za refakciju PDV-a stranim obveznicima.

Od 01.01.2013. godine, shodno odredbi čl. 53 Zakona o PDV, refakcija PDV će se izvršiti stranom obvezniku, na njegov zahtev, za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Srbiji, pod uslovima da:

  1. je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa Zakonom o PDV, i da je račun plaćen;
  2. je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;
    1. su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa Zakonom o PDV;
  3. pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa čl. 24 st. 1 tač 1), 5) i 8) Zakona o PDV oslobođene poreza, odnosno vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa čl. 49 st. 7 Zakona o PDV podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza i ne vrši drugi promet u Srbiji.

Refakcija PDV je moguće vršiti samo pod uslovom uzajamnosti.