Nacrt Zakona o računovodstvu

Beograd, 22.11.2011.
Na sajtu Ministarstva finansija je objavljen Nacrt Zakona o računovodstvu (Nacrt).  Najznačajnija novina u Nacrtu iz ugla poreza je uvođenje nadzora računovodstvenih poslova pravnih lica i preduzetnika (Nadzor) koje će obavljati Poreska uprava.

Nadzor podrazumeva sledeće:

  1. Praćenje, prikupljanje i provera računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, godišnjih fin. izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, kao i drugih poreskih i statističkih izveštaja,
  2. Provera sistema koje pravo lice primenjuje za obradu podataka u vezi sa obavljanjem računovodstvenih poslova,
  3. Inspekcijski nadzor pravnog lica.

 Poreska uprava u okviru Nadzora može preduzeti sledeće mere:

  1. Doneti rešenje o otklanjanju nepravilnosti (rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor!)
  2. Da pokrene prekršajni postupak, odnosno da podnese prijavu za privredni prestup.

 

U suštini, ova ovlašćenja i mere Poreska uprava je već imala u okviru svojih nadležnosti propisanih ZPPPA.

Od ostalih novina, izdvajamo sledeće:

  • Promenjeni su kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica (značajno će se smanjiti broj srednjih i velikih pravnih lica),
  • Za velika pravna lica propisana je i obaveza sastavljanja Godišnjeg izveštaja o poslovanju,
  • Bilans uspeha se sada zove Izveštaj o ukupnom rezultatu za period,
  • Mogućnost primene MSFI za male i srednje entitete.