Najavljeno ukidanje parafiskalnih i lokalnih nameta i izmena obračuna PDV za mala i srednja preduzeća

Beograd, 11.07.2012.
Buduća vladajuća koalicija SNS-SPS-URS dana 10.07.2012. godine potpisala je koalicioni sporazum u cilju formiranja nove Vlade Republike Srbije.

Iz ugla poreskih propisa Sporazum predviđa sprovođenje sledećih izmena:

  • Ukidanje svih republičkih nameta koji su uvedeni neporeskim zakonima;
  • Ukidanje nepotrebnih lokalnih nameta i taksi;
  • Malim i srednjim preduzećima biće omogućeno da PDV plaćaju tek kada naplate robu, a ne kada je fakturišu;
  • Povećaće se cenzus za obavezan ulazak malih preduzeća u sistem PDV;
  • Za građevinske firme biće predviđeno da investitor odgovara za PDV obavezu izvođača radova, ako ne plati izvršene radove u ugovorenom roku.