Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom donosi smanjenje administrativnih i finansijskih obaveza za poslodavce

Beograd, 20.08.2018.
Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom stupio je na snagu 1. jula 2018. godine i doneo brojne novine u oblasti koju uređuje, u smislu smanjena administrativnih procedura za poslodavce.

Između ostalog, povećani su iznosi roditeljskog dodatka, proširen je obuhvat korisnika i promenjen način obračuna naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, a promenjeni su i uslovi za ostvarivanje prava na dečji dodatak.

Poslodavce će ipak najviše zanimati jednostavniji postupak ostvarenja prava na naknadu po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta.

Prethodno je na poslodavcu bilo da prikupi obimnu dokumentaciju (koja je brojala čak 86 dokumenata) i isplati naknadu zaposlenom. Pravo na refundaciju poslodavac je ostvarivao tek po dobijanju Rešenja, što je u praksi trajalo najmanje tri meseca. Po dobijanju Rešenja, poslodavac je mogao da podnese zahtev za refundaciju, a sredstva bi bila isplaćena poslodavcu krajem narednog meseca. Poslodavac je za svaki mesec morao da podnosi zahtev na pisarnici nadležne službe za socijalnu zaštitu.

Novine u postupku u potpunosti oslobađaju poslodavca ovih obaveza. Na poslodavcu je da izda rešenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta. Porodilje predaju doznaku lekara, rešenje poslodavca i kopiju tekućeg računa. Ostale informacije o porodilji pribavljaće lokalne samouprave preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) i utvrđivati osnovicu naknade zarade. Ukinuta je obaveza poslodavca da isplaćuju naknadu porodiljama i potom zahtevaju refundaciju, tako da će se naknada isplaćivati zaposlenima direktno iz državnog budžeta.