Objavljeno 10 pravilnika o primeni Zakona o PDV u Srbiji

Beograd, 03.11.2015.
Ministar finansija Republike Srbije usvojio je 10 pravilnika o primeni Zakona o PDV, koji su objavljeni u “Sl. glasniku RS” br. 86/2015 od 14.10.2015. godine.

Usvajanjem Pravilnika se omogućava puna implementacija poslednjih izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 83/2015 od 03.10.2015. godine, i stupio na snagu 04.10.2015. godine, a primenjuje se od 15.10.2015. godine, dok se pojedine odredbe primenjuju od 01.01.2016, odnosno od 01.01.2017. godine.

Objavljene su sledeći novi Pravilnici kojima prethodne verzije istih prestaju da važe:

  • Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu;
  • Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost;
  • Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV;
  • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost;

Objavljene su izmene sledećih Pravilnika:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV;
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza; i
  • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost.