Od 01.01.2017. primenjuju se četiri ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Srbija zaključila sa Republikom Korejom, Jermenijom, Kazahstanom i Luksemburgom

Beograd, 12.01.2017.
Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu koje je Srbija zaključila sa Republikom Korejom, Jermenijom, Kazahstanom i Luksemburgom stupili su na snagu u 2016. godini i primenjuju se od 01.01.2017. 

 

 

 

Ugovor

Mesto zaključenja

„Sl. glasnik RS Međunarodni ugovori“ u kojem je objavljen

Datum zaključenja

Datum stupanja na snagu

Početak primene

Srbija-Koreja

Beograd

16/2016

22.01.2016

17.11.2016

 

01.01.2017

Srbija-Jermenija

Jerevan

7/2014

10.03.2014

03.11.2016

01.01.2017

Srbija-Kazahstan

Astana

21/2015

28.08.2015

24.11.2016

01.01.2017

Srbija-Luksemburg

Luksemburg

4/2016

15.12.2015

 

01.01.2017