Od 17. oktobra 2018. godine moguća e-registracija jednočlanog DOO u Srbiji

Beograd, 18.10.2018.
Posle uvođenja registracije preduzetnika putem interneta 1. januara 2018. godine, Agencija za privredne registre (APR) Republike Srbije je od 17. oktobra 2018, godine uvela mogućnost e-registracije jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO).

Ceo proces osnivanja je moguće završiti preko internet portala APR, ali je uslov da su prijava i prateća dokumenta potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Prijavu mogu podneti sledeća lica:

  • osnivač - domaće ili strano fizičko lice,
  • osnivač  - domaće pravno lice preko svog registrovanog zastupnika, odnosno punomoćnika.

Plaćanje naknada za osnivanje je moguće izvršiti Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom. Podnošenjem prijave za registraciju, istovremeno se opciono može podneti prijava za PDV evidentiranje.

Prednosti e-registracije su:

  • Ušteda vremena – u redovnom postupku registracije privrednog društva, potrebno je overiti Osnivački akt kod notara a zatim podneti dokumentaciju APR. E-registracija omogućava da se ceo postupak završi preko računara;
  • Ušteda novca – u postupku e-registracije nema troškova overe Osnivačkog akta kod notara, a naknada za registraciju kod APR-a je niža za 1.400,00 RSD (iznosi 4.500,00 RSD).

Da bi strana fizička lica koristila pogodnost e-registracije, potrebno je da poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat. Uslov za dobijanje sertifikata je dodela JMBG-a, koja podrazumeva prijavu boravka u Republici Srbiji.Tako da uz sve prednosti, e-registracija u ovom momentu verovatno neće biti najpogodnija opcija za strana fizička lica koja nemaju prijavu boravka.