Podsticajna sredstva investitorima koji proizvode audiovizuelno delo u Srbiji

Beograd, 02.05.2016.
Raspisan javni poziv za podsticaje filmskoj industrij.

Vlada Republike Srbije donela je 2015. godine Uredbu o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvede audiovizuelno delo. Na osnovu te Uredbe, Ministarstvo privrede uputilo je 15. aprila 2016. godine stalno otvoreni Javni poziv svim investitorima zainteresovanim da u Republici Srbiji proizvedu audiovizuelno delo. Podsticajna sredstva će biti dodeljena kao bespovratna u vidu povraćaja 20% investicije na ime troškova produkcije audiovizuelnog dela na teritoriji Republike Srbije.

Podsticajna sredstva investitor može dobiti za proizvodnju:

  1. igranog filma, TV filma, dugometražnog dokumentarnog filma i animiranog filma namenjenog prikazivanju, koja traju najmanje 70 minuta;
  2. TV serije od najmanje tri epizode koje traju najmanje po 40 minuta;
  3. dokumentarnog TV programa u trajanju od minimum 40 minuta.

Uslov koji treba da ispuni investitor radi ostvarivanja prava na dodelu podsticajnih sredstava je da u svrhu proizvodnje audiovizuelnog dela u budžetu produkcije nameni sredstva za realizaciju projekta u Republici Srbiji, u iznosu većem od minimalnih sredstava za konkretan format:

  1. za igrani film, TV film i TV seriju: 300.000,00 evra;
  2. za animirani film, audio i/ili vizuelnu postprodukciju audiovizuelnog dela: 150.000,00 evra;
  3. za namenski film: 100.000,00 evra;
  4. za dokumentarni film: 50.000,00 evra.

Investitor podnosi zahtev za dodelu sredstava Komisiji za dodelu podsticaja preko Filmskog centra Srbije zajedno za obaveznom pratećom dokumentacijom. Investitor je dužan da dostavi i bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 5% ukupno predviđenih troškova za proizvodnju audiovizuelnog dela, u korist Republike Srbije – Ministarstva privrede. Investitor je dužan da dokaže da na dan predaje zahteva je obezbedio najmanje 30% sredstva predviđenih troškova za proizvodnju audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

Zahtevi za dodelu podsticajnih sredstava se podnose do 30. septembra tekuće godine. Zahtevi pristigli posle tog datuma biće razmatrani u sledećoj budžetskoj godini.