Porez na dohodak građana u Srbiji

Porezom na dohodak građana se oporezuju zarade, prihodi od ugovora o delu, prihodi od autorskih prava, privremeni i povremeni poslovi, prihodi od kamate, i ostali prihodi koje ostvari fizičko lice.

• Porezom na dohodak građana se oporezuju zarade, prihodi od ugovora o delu, prihodi od autorskih prava, privremeni i povremeni poslovi, prihodi od kamate, i ostali prihodi koje ostvari fizičko lice.

• Stopa poreza na dohodak građana iznosi od 12% (zarade) do 20% (ostali prihodi).

• Dnevnice, prevoz i troškovi poslovnih putovanja, itd. se oporezuje samo ako prelaze neoporezovane iznose propisane zakonom.

• Ostale isplate kao što su solidarnost pomoći, pomoć u slučaju smrti člana porodice, jubilarne nagrade, stipendije, otpremnine, itd. su oporezivi, ako prelaze neoporezovane iznose propisane zakonom.

• Davanje roba i usluga, kredita pod povlašćenim uslovima i drugih naknada koje se pružaju zaposlenima smatraju se zaradom i shodno tome oporezuju.
• Prihodi od ugovora o delu oporezuju se po stopi od 20 odsto. Poreska osnovica je razlika između bruto prihoda i troškova nastalih u skladu sa zakonom. Troškovi se mogu priznati u celosti (stvarni troškovi), ili kao normirani troškovi (20% od bruto prihoda).