Pravilnik o refakciji plaćene akcize za naftne derivate za prevoz, grejanje...

Beograd, 27.11.2012.
Ministar finansija i privrede usvojio Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe (Pravilnik) koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 112/2012 od 27.11.2012. godine.

Pravilnik stupa na snagu 28.11.2012. godine, osim odredaba čl. 17 do 23 Pravilnika, koje se odnose na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za pogon poljoprivrednih mašina za poljoprivredne svrhe koje će se nabavljati počev od 01.01.2013. godine, koje stupaju na snagu 01.01.2013. godine.

Usvajanjem Pravilnika su stvoreni svi uslovi potrebni da se ostvari proces refakcije plaćene akcize na naftne derivate. Podsećamo da je usvajanjem Zakona, a i ovog Pravilnika, po prvi put u Srbiji, privrednim subjektima, omogućena refakcija plaćene akcize na naftne derivate po sledećim osnovama:

  • kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
  • za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju
  • za grejanje.

Pravilnikom su propisani sledeći obrazci za refakciju akcize:

  • REF-T
  • REF-BR
  • REF-PG
  • REF-G
  • REF-1 sa prilozima REF-1a i REF-1b.