Predlog izmena Zakona o porezu na dobit – Za poreske rajeve porez po odbitku do 47%

Beograd, 16.10.2012.
Na sajtu Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Značajnije izmene su predviđene za porez po odbitku:

  • Pored autorskih naknada, kamata, zakupnina za nepokretnosti i pokretne stvari, predviđeno je da se porezom po odbitku oporezuju i usluge.
  • Stopa poreza po odbitku za prihodi koje ostvare pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (tzv. poreski rajevi) iznosiće 32%, odnosno 47% u zavisnosti od vrste ostvarenih prihoda koji se oporezuju.