Reforma radnog zakonodavstva u Srbiji: Usvojene izmene Zakona o radu

Beograd, 21.08.2014.
Narodna Skupština Republike Srbije na zaredanjuz od 18 juna 2014. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji znatno reformiše oblast radnog prava, usklađuje ga sa pravom EU i omogućava veće zapošljavanje i investicije uz fleksibilnije institute radnog prava.  

U obrazloženju izmena Zakona o radu, Vlada Republike Srbije je navela da će izmene Zakona o radu doprineti sprovođenju mera fiskalne politike Republike Srbije, u cilju unapređenja domaćih i stranih investicija u privredi, smanjenja „rada na crno” i povećanja zaposlenosti, smanjuju se nepotrebne procedure administriranja, koje ne doprinose obezbeđivanju i zaštiti prava zaposlenih, a predstavljaju znatan trošak za poslodavce.

Od najvažnijih izmena navodimo sledeće:

 • Rad na određeno vreme produžen je sa 12 na 24 meseci. Izuzetno, ugovor o radu na određeno vreme može trajati duže od 24 meseca i to:
  • ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;
  • za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta i
  • sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola.
 • Obaveza donošenja Pravilnika o sistematizaciji poslova je propisana za poslodavce koji imaju 10 ili više zaposlenih, a ne kao što je do sada bilo 5 ili više zaposlenih.
 • Minuli rad se obračunava samo za vreme provedeno kod tekućeg poslodavca, umesto kod svih prethodnih poslodavaca.
 • Plaćeno odsustvo je smanjeno sa 7 na 5 radnih dana.
 • Ne postoji obaveza uvećanja zarade za rad u smenama.
 • Otpremnine za odlazak u penziju su smanjene sa tri na dve prosečne zarade.
 • Ukinuta je visina minimalne dnevnice za službeni put u inostranstvo.
 • Obračun zarade i naknade zarade može se dostavljati zaposlenom u elektronskoj formi.
 • Pri isplati otpremnine prilikom utvrđivanju viška zaposlenih uzima se u obzir samo period proveden u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca.