Registracija stranih lica za PDV u Srbiji

Beograd, 20.10.2015.
Ministarstvo finansira Republike Srbije usvojilo je Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost koji se primenjuje od 06.10.2015. godine.

Pravilnik je obavljen u ”Sl. glasniku RS”, br. 84/2015 od 06.10.2015. godine i njime su implementirane poslednje izmene Zakona o PDV, gde je omogućeno da se strana lica registruju kao PDV obveznici u Srbiji.

Pre poslednjih izmena Zakona o PDV, stranim entitetima je bilo dozvoljeno da se registruju kao PDV obveznici u Srbiji samo putem otvaranja privrednog društva u ili ogranka u Srbiji.

Izmenama Zakona o PDV propisano je da su sva strana lica koje vrši promet dobara i usluga u Srbiji dužna da odrede poreskog punomoćnika. Izuzetak se odnosi na strana lica koja u Srbiji isključivo vrše promet usluga za koje se smatra da su pružene elektronskim putem i promet usluga prevoza putnika autobusima za koje se kao osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz.

Pravilnik dodatno sužava krug stranih lica koja su dužna da imenuju poreskog punomoćnika za PDV, tako da se odnosi samo na strana lica koja su u matičnoj državi registrovani kao PDV obveznici.

Poreska uprava – Centrala rešenjem odlučuje o zahtevu za odobravanje poreskog punomoćstva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Propisana je i obaveza Poreske uprave – Centrale da vodi registar poreskih punomoćnika i na svojoj internet strani objavljuje podatke o:

  1. nazivu, odnosno imenu i prezimenu poreskog punomoćnika;
  2. adresi sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika;
  3. PIB-u, odnosno JMBG-u poreskog punomoćnika;
  4. datumu donošenja rešenja kojim je odobreno poresko punomoćstvo;
  5. nazivu, odnosno imenu i prezimenu stranog lica čijem je punomoćniku odobreno poresko punomoćstvo;
  6. datumu prestanka poreskog punomoćstva.