Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2015. godinu u Srbiji je 16. maj 2016. godine

Beograd, 11.04.2016.
Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u 2015. godini ostvarila dohodak veći od 2.201.220 RSD.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez (3 x 733.740 = 2.201.220 RSD za 2015. godinu), i to:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije;

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2015. godinu u Srbiji je 16. maj 2016. godine. Prijava za godišnji porez na dohodak građana (obrazac PPDG-2R) za 2015. godinu može biti podneta ili u pisanom ili u elektronskom obliku. Za podnošenje prijave u elektronskom obliku neophodno je da podnosilac poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, ili da je preko PEP obrasca za to ovlastio drugo lice koje poseduje elektronski sertifikat.

Godišnji porez na dohodak građana se plaća po prijemu rešenja Poreske uprave.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom u 2015. godini (40% x 733.740 = 293.496 RSD);

2) za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom u 2015. godini (15% x 733.740 = 110.061 RSD);

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Neoporezivi iznos iznosi 2.201.220 RSD. Poreska stopa je progresivna i iznosi 10% za oporezivi dohodak između 2.201.220 i 6.603.660 RSD. Ukoliko je godišnji oporezivi dohodak veći od 6.603.660 RSD (šestostruki iznos prosečne godišnje zarade u Srbiji za 2015. godinu), stopa od 10% se primenjuje na deo dohotka do 6.603.660 RSD, a stopa od 15% na ostali deo dohotka iznad ovog iznosa.