Službena mišljenja ministara za poslove finansija postaju pravno obavezujuća

Beograd, 02.05.2013.
Predlogom izmena zakona o poreskom postupku propisuje se obaveznost primene mišljenja, objašnjenja, instrukcija i uputstava koje daje ministar nadležan za poslove finansija u postupanju Poreske uprave u poreskom postupku.

Predloženim Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, predviđeno je da u cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akti  o primeni tih propisa (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) koje daje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, postaju obavezujuća za postupanje Poreske uprave.

Predviđeno je i da se ovi akti objavljuju na internet stranama ministarstva nadležnog za poslove finansija i Poreske uprave.

Do sada, mišljenja ministarstva nadležnog za poslove finansija, iako nisu bila pravno obavezujuća, imala su veliki faktički značaj i poreski organi su po pravilu postupali u skladu sa službenim mišljenjima.