Svetska banka - Doing Business 2016 Plaćanje poreza

Beograd, 02.11.2015.
DMK Tax & Finance je bio učesnik na projektu Doing Business koji sprovodi Svetska banka za 2016. godinu. Koristeći našu stručnost u poreskom savetovanju, podržali smo Svetsku banku u proceni pokazatelja plaćanja poreza.

Na sledećem linku možete preuzeti kompetan izveštaj za 2016. godinu: Doing Business 2016.

Projekat Svetske banke Doing Business je godišnja publikacija Svetske banke, jedna od četiri vodeće publikacije Grupe Svetske banke koja poredi pravila poslovanja u 189 ekonomija širom sveta. Indikator Plaćanja poreza, koji meri poreze i obavezne doprinose koje standardizovana kompanija iz studije slučaja plaća u svojoj drugoj godini poslovanja, jedan je od 11 indikatora koji su objavljeni u izveštaju Doing Business:

 • Pokretanje biznisa
 • Izdavanje građevinskih dozvola
 • Priključenje na struju
 • Registracija imovine
 • Dobijanje kredita
 • Zaštita prava manjinskih akcionara
 • Plaćanje poreza
 • Prekogranična trgovina
 • Izvršenje ugovora
 • Stečaj
 • Regulisanje tržišta rada.

Izveštaj Doing Business 2016 obuhvatio je promene u 2014/2015. DB2016 rang Srbije bio je 59 od 189 zemalja, što predstavlja rast od 32 pozicije.

Svetska banka je izdvojila sledeće promene kao najznačajnije za indikatore Plaćanja poreza u Srbiji:

 • Srbija je u 2014. godini olakšala plaćanje poreza kompanijama uvođenjem elektronskog sistema za podnošenje PDV prijava, kao i poreza i doprinosa po odbitku, kao i ukidanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.
 • S druge strane, Srbija je povećala porez na imovinu i naknade na zaštitu životne sredine.