Svetska banka - Doing Business 2018 Plaćanje poreza

Beograd, 01.11.2017.
Treću godinu za redom, DMK Tax & Finance je izabran za učesnika na projektu Doing Business koji sprovodi Svetska banka za 2018. godinu. Naš poreski savetnik, Dušan Karalić je učestvovao u proceni pokazatelja Plaćanja poreza.

Na sledećem linku možete preuzeti kompetan izveštaj za 2018. godinu: Doing Business 2018.

Doing Business 2018: Reformama do novih radnih mesta, je vodeća publikacija Svetske banke, 15. je u nizu godišnjih izvještaja kojima se mere propisi koji unapređuju poslovnu aktivnost i koji ga ograničavaju. Doing Business predstavlja kvantitativne indikatore o poslovnim propisima i zaštiti imovinskih prava koja se mogu uporediti u 190 ekonomija.

Indikator plaćanja poreza prati promena u vezi sa različitim porezima i obaveznim doprinosima koje kompanija srednje veličine mora platiti u datoj godini, administrativno opterećenje plaćanja poreza i doprinosa i administrativno opterećenje usaglašenosti sa dva procesa po podnošenju poreskih prijava (povraćaj PDV-a i poreska kontrola).

Izveštaj Doing Business 2018 obuhvatio je promene u 2016/2017. DB2018 rang Srbije bio je 43 od 190 zemalja, što predstavlja rast od 4 pozicije.

Indikator Plaćanja poreza za Srbiju pokazao je pad za 4 pozicije, sa 78. na 82. poziciju. Kako u Srbiji nije bilo značajnih poreskih reformi u ovom periodu, verovatno je ovaj pad posledica što su druge države ostvarile napredak u ovoj oblasti.

Rezime reformi poslovanja za Srbiju u 2016/2017 koji je naglasila Svetska banka:

  • Srbija je olakšala započinjanje poslovanja ukidanjem obaveze da se APR-u dostavi OP obrazac i povećanjem efikasnosti registra, čime se smanjuje vremena za registraciju kompanija.
  • Srbija je poboljšala pouzdanost svog sistema upravljanja zemljištem primenom geografskog informacionog sistema.
  • Srbija je olakšala sprovođenje ugovora usvajanjem novog zakona o izvršenju kojim se proširuju i pojašnjavaju ovlašćenja izvršitelja, kao i ovlašćenja sudova tokom procesa izvršenja.