Ukinuto 138 taksi i parafiskalnih nameta

Beograd, 01.10.2012.
Narodna Skupština Republike Srbije usvojila paket zakonom kojima se ukida 138 taksi i parafisklanih nameta.

Od ukinutih taksi i parafisklanih nameta, izdvajamo sledeće:

  • Komunalna taksa za isticanje firme za mala pravna lica i preduzetnike (koji imaju godišnji prihod do 50.000.000 RSD);
  • Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa za preduzetnike i mala preduzeća;
  • Šumarina – naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma
  • Slivna vodna naknada.

Stupanjem na snagu ovih zakona, značajno će se rasteretiti preduzetnike i mala i srednja pravna lica.