Usvojen set predloga zakona u cilju fiskalne konsolidacije Republike Srbije

Beograd, 18.11.2012.
Vlada Republike Srbije je na sednici od 16.11.2012. godine usvojila set predloga zakona u cilju fiskalne konsolidacije Republike Srbije, od kojih su najznačajniji Predlog Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i Predlog Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Predlog Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga predviđa se mogućnost da se preduzetnicima i malim i srednjim pravnim licima omogućiti mirovanje poreskog duga na dve godine, a velikim pravnim licima na godinu dana, pod uslovom da počnu redovno da izmiruju tekuće poreske obaveze, tako što će platiti obaveze za novembar i decembar 2012 godine do januara 2013. godine. Pravo na otpis kamate stiču mala i srednja pravna lica i preduzetnici ako ovu obavezu budu redovno izmirivali godinu dana, a velika pravna lica dve godine.

 

Predlogom Zakona o rokovima izmirenja obaveza u komercijalnim transakcijama Srbija će se obavezati da od 31.03.2013. godine sve račune plaća u roku do 45. dana, kod će privredni subjekti svoje obaveze za preuzetu robu i pružene usluge morati da izmire u roku do 60 dana.