Usvojene izmene više poreskih zakona u Srbiji – ukinut doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca po stopi od 0,75%

Beograd, 03.02.2019.
Narodna skupština Republike Srbije na sednici u decembru 2018 usvojila je izmene poreskih zakona koji regulišu sledeće oblasti: porez na dohodak, porez na dobit, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, poreski postupak i poreska administracija, porez na imovinu, republičke administrativne takse.

Izmene zakona su objavljene u Službenom glasniku RS, br. 95 od 08.12.2018. godine i veći odredbi se primenjuju od 01. januara 2019. godine.

Od izmena ovog seta poreskih zakona, izdvajamo sledeće:

 

Izmene odredbi Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

  • Najznačajnija izmena je što se od 01.01.2019. ukida doprinos za obavezno socijalno osiguranje za nezaposlenost na teret poslodavca po stopi od 0,75%.

Izmene odredbi Zakona o porezu na dohodak građana

Uvodi se poresko oslobođenje po osnovu:

  • izdatke poslodavca za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu,
  • naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih,
  • organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca.

Navedeno poresko oslobođenje će biti moguće ostvariti po usvajanju pravilnika od strane Ministra Finansija koji će bliže urediti ovu oblast.

Izmene odredbi Zakona o porezu na dobit

Nova pravila o obračunu poreske amortizacije – počev od 01.01.2019. sva stalna sredstva se amortizuju proporcijalnom metodom, a ne više degresivnom metodom, i to za svako stalno sredstvo posebno a ne po grupama.

Ukida se ograničenje za priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu izdataka za reklamu i propagandu obveznika (bilo je 10% prihoda);

Uvode se novi poreski podsticaji:

  • priznavanje rashoda u dvostrukom iznosu za svrhe poreza na dobit po osnovu troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Srbiji;
  • izuzimanje iz poreske osnovice dela prihoda koji obveznik ostvari po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava;
  • priznavanje prava na poreski kredit po osnovu novčanog ulaganja u novoosnovano privredno društvo koje se bavi inovacionom delatnošću.

Uvodi se mogućnost ostvarivanja prava na poreski kredit za obveznike koji ostvaruju kapitalni dobitak u inostranstvu.

ZPPPA

Novoformirana Uprava za igre na sreću počev od 01.03.2019. godine, preuzima nadležnosti Poreske uprave u oblasti igara na sreću koje su bile propisane Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.