Vesti

Registracija stranih lica za PDV u Srbiji

Registracija stranih lica za PDV u Srbiji

Ministarstvo finansira Republike Srbije usvojilo je Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost koji se primenjuje od 06.10.2015. godine.

Reforma radnog zakonodavstva u Srbiji: Usvojene izmene Zakona o radu

Reforma radnog zakonodavstva u Srbiji: Usvojene izmene Zakona o radu

Narodna Skupština Republike Srbije na zaredanjuz od 18 juna 2014. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji znatno reformiše oblast radnog prava, usklađuje ga sa pravom EU i omogućava veće zapošljavanje i investicije uz fleksibilnije institute radnog prava.

 

Usvojene izmene poreskih zakona u Srbiji

Usvojene izmene poreskih zakona u Srbiji

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene šest poreskih zakona: porez na dobit, PDV, doprinosi, porez na dohodak, poreski postupak i poreska administracija, budžetski sistem.