Vesti

Usvojene izmene šest poreskih zakona

Usvojene izmene šest poreskih zakona

Izmene i dopune 6 poreskih zakona stupile su na snagu 30. maja 2013. Izmenjeni su zakoni koji regulišu oblast poreza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na dobit, poreskog postupka, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i akcize.

Najavljena podrška IT sektoru u Srbiji

Najavljena podrška IT sektoru u Srbiji

Na sajtu Ministarstva finansija i privrede Srbije objavljen je radni dokument o podsticajima i podršci industriji softvera i IT usluga u Srbiji u četiri osnovna segmenta: startap; autsorsing; razvoj i izvoz originalnih softverskih proizvoda; razvojni centri velikih multinacionalnih kompanija.

Pravilnik o refakciji plaćene akcize za naftne derivate za prevoz, grejanje...

Pravilnik o refakciji plaćene akcize za naftne derivate za prevoz, grejanje...

Ministar finansija i privrede usvojio Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe (Pravilnik) koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 112/2012 od 27.11.2012. godine.

Usvojen set predloga zakona u cilju fiskalne konsolidacije Republike Srbije

Usvojen set predloga zakona u cilju fiskalne konsolidacije Republike Srbije

Vlada Republike Srbije je na sednici od 16.11.2012. godine usvojila set predloga zakona u cilju fiskalne konsolidacije Republike Srbije, od kojih su najznačajniji Predlog Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i Predlog Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Izmena Pravilnika o akciznim skladištima

Izmena Pravilnika o akciznim skladištima

Izmenama pravilnika je propisano da se akcizna dozvola može dobiti i za proizvodni pogon, kao i za prostor koji je prethodno registrovan kao carinsko skladište.