Vesti

Izmena Zakona o PDV u Srbiji

Izmena Zakona o PDV u Srbiji

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (”Sl. glasnik RS”, br. 93/2012), koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na sednici Devetog vanrednog zasedanja u 2012. godini, 25. septembra 2012. godine, primenjuje se od 01.01.2013. godine, dok se deo odredbi primenjuje od 01.10.2012. godine (viša opšta stopa PDV).

Predloženo ukidanje naknade za šume – 0,025% od godišnjeg prihoda

Predloženo ukidanje naknade za šume – 0,025% od godišnjeg prihoda

Vlada Republike Srbije usvojila predlog Zakona o izmenama Zakona o šumama kojim se predviđa ukidanje naknade za šume (tzv. šumarina), odnosno naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma, koju plaćaju sva pravna lica u Republici Srbiji po stopi od 0,025 % na osnovicu koja čini ukupan godišnji prihod pravnog lica.

Ukinute fiskalne kase za paušalce

Ukinute fiskalne kase za paušalce

Od 1. septembra 2012. godine ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fisklane kase za preduzetnike koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod i to za 35 grupa delatnosti.

Prenos funkcionalne celine u okviru koje se obavlja delatnost ne smatra se PDV prometom

Prenos funkcionalne celine u okviru koje se obavlja delatnost ne smatra se PDV prometom

Ministar Finansija je na osnovu ovlašćenja iz čl. 6 st. 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (Izmene Pravilnika).