Vesti

Najavljene izmene poreskih zakona u Srbiji donose značajno nepovoljniji poreski tretman za angažovanje preduzetnika umesto zaposlenih

Najavljene izmene poreskih zakona u Srbiji donose značajno nepovoljniji poreski tretman za angažovanje preduzetnika umesto zaposlenih

Trenutno goruća tema kako u porezima tako i u IT industriji u Srbiji je najava da će se u Srbiji usvojiti izmene Zakona o porezu na dohodak građana. Izmenama zakona angažovanje preduzetnika umesto zaposlenih smatraće se prihodom van radnog odnosa koji ima nepovoljniji poreski tretman. Za poslodavce koji sa kvalifikovanim novozaposlenim licima (u koje spadaju i preduzetnici koji tokom 2019. godine nisu bili u radnom odnosu) zasnuju radni odnos predviđene su poreske olakšice tokom prelaznog perioda od tri godine (počev od 1. januara 2020).